V oblasti servisných služieb klimatizačných strojov ponúkame pre našich zmluvných klientov:

  • 24 hodinový havarijný servis klimatizačných strojov.
  • Odstraňovanie závad pri úniku chladiva z chladiacich okruhov.
  • Kompletná evidencia Kariet F-plynov chladiacich zariadení.
  • Servis a opravy vzduchotechnických jednotiek.
  • Výmena VZT filtrov.
  • Servis ďalších zariadení systémov HVAC.
  • Servis a revízia požiarnych klapiek a požiarnych uzáverov (IMOS, Mandík).
  • Servis vzduchových clon. Servis čerpadiel a hydrauliky chladiacich okruhov.