O spoločnosti

Spoločnosť HELORO s.r.o. pôsobí slovenskom trhu od r. 1992. Prioritne sa zameriava na oblasti energetiky a vykurovania a počas 17 - ročných skúseností z pôsobenia v oblasti vysoko-efektívnej Kombinovanej Výroby Elektriny a Tepla (KVET) sa postupne zapojila aj do oblasti výskumu a vývoja využitia obnoviteľných a alternatívnych energetických zdrojov (OZE). Vybudovala si dokonale zaškolený manažment so skúseným tímom servisných pracovníkov, držiteľov osvedčení, potrebných pre profesionálne vykonávanie odborných činností.

Jedna časť našej spoločnosti - Divízia chladenia a vzduchotechniky sa zameriava na oblasť technických zariadení budov – na vykurovacie, chladiace, vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia. Zabezpečuje dodávku a montáž klimatizačných a vzduchotechnických zariadení a maloobchod a veľkoobchod klimatizačnej techniky, vrátane technickej podpory.
Divízia chladenia a vzduchotechniky vykonáva nasledovné činnosti:

komplexnú oblasť chladiacich a vzduchotechnických zariadení, meranie & regulácia
dodávka a montáž klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
veľkoobchod klimatizačnej techniky