HELORO s.r.o.


Sídlo spoločnosti: HELORO s.r.o.
Medená 5
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 37167/B.

IČO: 31 413 391
DIČ: 2021027525
IČ DPH: SK2021027525
IBAN: SK 22 111 0000 0011 8084
Kontakt: Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba: v prac. dňoch, pondelok až piatok od 8.00 do 16.00

Telefón: +421 918 947 661
E-mail: cernak@heloro.sk
Zodpovedný vedúci: Ing. Oskar Černák

Pobočka a sklad Bratislava: Staviteľská 3
830 00 Bratislava
Slovenská republika

Ing. Ivan Krcho Mobil: +421 905 379 515
E-mail: krcho@heloro.sk
Pobočka Komárno: Palatinova 39
945 01 Komarno
Slovenská republika

Ing. Oskar Cernak Mobil: +421 918 947 661
E-mail: cernak@heloro.sk
Sklad Komárno: Palatinova 46
945 01 Komarno
Slovenská republika

p. Eva Matyasiova Mobil: +421 915 827 424
E-mail: matyasi@heloro.sk
Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk